Ukategorisert

Adjø jordmor?

Forslaget fra Venstre-representantene kan i alle fall gi en morsom debatt. Det gjør ingen ting om forslaget skulle få tilslutning.

Det er stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth, Pål Farstad og André N. Skjelstad som ønsker at Stortinget skal be regjeringen trede nye kjønnsnøytrale titler for helsesøster og jordmor i tett samarbeid med berørte organisasjoner. De tre Venstre-representantene har fremmet forslaget om utredningen som representantforslag.

Når for eksempel Fremskrittspartiet klarer å skifte fra formann til leder, bør det være mulig å finne kjønnsnøytrale titler for helsesøster og jordmor.

Lykke til med debatten i Stortinget!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer