Ukategorisert

Adjø jordmor?

Forslaget fra Venstre-representantene kan i alle fall gi en morsom debatt. Det gjør ingen ting om forslaget skulle få tilslutning.

Det er stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth, Pål Farstad og André N. Skjelstad som ønsker at Stortinget skal be regjeringen trede nye kjønnsnøytrale titler for helsesøster og jordmor i tett samarbeid med berørte organisasjoner. De tre Venstre-representantene har fremmet forslaget om utredningen som representantforslag.

Når for eksempel Fremskrittspartiet klarer å skifte fra formann til leder, bør det være mulig å finne kjønnsnøytrale titler for helsesøster og jordmor.

Lykke til med debatten i Stortinget!

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
6 years ago

Hvorfor skal det offentlige bruke skattepenger på dette i det hele tatt? Utrederne skal ha penger, det skal også de som må endre betegnelsene i diverse publikasjoner. Det vil de sikkert få også. Men ifølge Søndagsrevyen 29. november har ikke politiet ressurser nok til å etterforske seksuelle overgrep mot små barn.
Undres på om Stortinget kanskje bør endre navn til Småtinget.

Fra arkivet