Ukategorisert

Alle nye biler med null utslipp innen 2050?

Tro om Stortinget vedtar et forbud, eller får utvalgte aktører konkurransefortrinn slik at mennesker velger null – og lavutslippsbiler?

Målsettingen er at alle nye biler skal være elbiler, hydrogenbiler eller ladbare hybridbiler så snart som mulig, og senest innen 2050. Det er Den internasjonale alliansen for null – og lavutslippsbile som har målsettingen. Norge ble medlem av alliansen høsten 2015.

Den nye visjonen ble annonsert under klimamøtet i Paris. Miljøminister Tine Sundtoft hyller visjonen, og statsråden mener Norge er verdensledende i å fremme el-biler.

Regjeringen mener større utbredelse av null- og lavutslippsbiler er nødvendig for å nå FNs togradersmål, ifølge en pressemelding fra Klima- og miljødepartementet.

Dersom alle bilene skal være det som blir definert som null – og lavutslippsbiler om 35 år, må politikerne foreta en kursendring. Både et forbud og ulike konkurransevilkår for å nå målsettingen er problematisk for liberalister og for liberale mennesker. Det skal bli spennende å se vedtakene politikerne skal gjøre for at dagens biler kun skal tilhøre historien.

Mest lest

Arrangementer