Notiser

Flere kvinner enn menn til valgurnene

Valgdeltakelsen var 62 prosent blant kvinner og 57 prosent blant menn ved valget i 2015, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Valgdeltakelsen sank i nesten alle befolkningsgrupper. Unntaket er gruppen over 67 år med høyere utdanning. I denne gruppen steg valgdeltakelsen med et par prosentpoeng.

Tags:

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Roboter iblant ossRoboter iblant oss
    Effektive altruister er mer opptatt av regnestykker, og forstår lite av hvordan mennesker faktisk tenker og føler.
  • Delingsøkonomi på en – to – tre!Delingsøkonomi på en – to – tre!
    For fem år siden var ordet "delingsøkonomi" på alles lepper, men da aktørene i denne sektoren begynte å utfordre eksisterende næringsvirksomhet så satt politikerne foten ned.
  • Vår individualistiske velferdsstatVår individualistiske velferdsstat
    Ideen om at individualisme og kollektivisme er to motsetninger, som er fiender med hverandre, er feil. La oss tenke på kollektivet også!