Ukategorisert

Lavere skatt for oljeselskapene?

Det er klart for en interessant debatt i Stortinget. Det er Une Aina Bastholm (MDG) som har fremmet et representantforslag som bør skape temperatur i nasjonalforsamlingen.

Bastholm foreslår at Stortinget skal be regjeringen utarbeide en plan for utfasing av skattefordeler til petroleumsnæringen med virkning fra statsbudsjettet for 2017.

Forslaget får ikke tilslutning. Nåværende ordninger har overveldende flertall i de største partiene.

Dersom Stortinget likevel skulle avvikle leterefusjonsordningen, bør resultatet bli et helt nytt skatteregime for aktørene i petroleumsnæringen. Lavere skatt er ikke en ulempe for selskapene, men for politikerne blir reduserte inntekter en enorm utfordring på grunn av størrelsen på offentlig sektor og pensjonsforpliktelsene.

Selv om petroleumsnæringen har noen gunstige ordninger, har aktørene i næringen bidratt med enorme summer i driften av Norge. Vi har en oljedopet økonomi, enkelt og greit.

Les forslaget og bakgrunnen for forslaget, på Stortinget.no.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Inflasjon og korrupsjon i massedemonstrasjonens tidInflasjon og korrupsjon i massedemonstrasjonens tid
    De siste månedene har sett voldsomme protester i Irak, Iran, Hong Kong, Bolivia, Chile og Venezuela. Demonstrantene har ulik overbevisning, men forenes i kravet om politiske reformer.
  • Subsidiert er ikke frittSubsidiert er ikke fritt
    Det er naivt å tro at subsidiert kunst ikke er politisk styrt. Kunstnere laller seg inn i en følelse av selvstendighet, men er kjøpt og betalt av staten.
  • Fremtiden verken kan eller bør planleggesFremtiden verken kan eller bør planlegges
    Offentlige myndigheter er uegnet til å planlegge fremtiden. Noen ganger er offentlig intervensjon giftigere enn en slange. Derfor bør markedet reguleres minst mulig.