Ukategorisert

Klimaavtalen vil få konsekvenser

Det er en fare for flere reguleringer på omtrent alle områder for at politikerne skal nå målsettingene som ble vedtatt i Paris.

Det kan bli noen tøffe år for mennesker som misliker skatter, avgifter og politiske reguleringer. I alle fall hvis avtalen skal bety noe mer enn kun retorikk.

Kort tid etter avtalen i Paris kom forslaget fra Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne. Han vil at Stortinget skal be regjeringen fremme sak med en gjennomgang av hva en ambisjon om maks 1,5 graders global oppvarming betyr for Norge og hvilke konkrete tiltak regjeringen vil gjennomføre for å bidra til dette målet, nasjonalt og på den enkelte sektor, inklusive kvotepliktige sektorer. Hansson ønsker saken på bordet fra regjeringen våren 2016.

Forslaget er levert inn som representantforslag eller såkalt «dok 8-forslag».

Tags:

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • En inni hampen stor feilEn inni hampen stor feil
    Føleri, antagelser, skråsikkerhet og dogmatisme - kan det være politikerne ikke alltid baserer beslutningene sine på kunnskap?
  • Prøysenisme er god liberalismePrøysenisme er god liberalisme
    “Å forklare essensen av liberalisme gjennom Alf Prøysen, sier du?” Check!
  • Overlagt sløsingOverlagt sløsing
    Tenk deg et barnetog som strekker seg fra Oslo S til Slottet. Vet du hvilken fremtid politikerne har planlagt for dem?