Ukategorisert

Den perfekte luken i adventskalenderen

Som en politisk julekalender var Unge Venstres kalender perfekt søndag 13. desember.

Luken på søndag handlet om verneplikten og målsettingen om mer frihet for ungdommer. Unge Venstre fokuserte på militær førstegangstjeneste, en tvangstjeneste som bør avvikles.

Hentet fra Ungevenstre.no:

«Unge Venstre mener det er prinsipielt problematisk at staten i et liberalt samfunn kan pålegge enkeltpersoner å bruke ett år av livet sitt i forsvaret. Derfor må førstegangstjenesten avskaffes, og forsvaret må profesjonaliseres.

Dagens verneplikt har spilt fallitt, og er en alvorlig frihetsberøvelse. Det er meningsløst å straffe de som ikke vil i forsvaret når mindre enn halvparten kalles inn til tjeneste.

Ikke bare er det galt å ta et år fra livet til ungdom, men det er også en dårlig måte å organisere forsvaret på. Arbeidsstyrken skiftes ut hvert år, og våpensystemer og metoder er såpass komplisert at det ikke er mulig å lære dem i løpet av førstegangstjenesten. Derfor har bl.a. forsvarets forskningsinstitutt anbefalt å avskaffe førstegangstjenesten. Forsvaret bør profesjonaliseres av hensyn til effektiv ressursbruk og et mer slagkraftig forsvar.

Det er ingen grunn til at vi skal tvinge 19-åringer til å bruke et år av livet i militæret og det er feil at staten skal tvinge folk til å bære våpen. Det er på høy tid at Norge satser på et skikkelig forsvar i stedet for å tvinge norske ungdommer til å bli middelmådige soldater.»

Tags:

Mest lest

Arrangementer