Ukategorisert

Statsrådsspekulasjoner

I ulike medier kryr det av spekulasjoner i forbindelse med en ventet regjeringsrokade. Erna Solberg, Høyre og FrP bør bruke anledningen til å slå sammen departement!

Det mest naturlige er et eget næringsdepartement med landbruk og fiskeri uten egne statsråder for landbruk, mat og fiskeri. Hvis regjeringen og regjeringspartiene skal ha troverdighet når de snakker om effektivisering av offentlig sektor, bør Solberg, Høyre og FrP starte med regjeringsapparatet.

Om det kommer til å skje store endringer departementsstrukturen? Nei! Sannsynligvis ikke!

Mest lest

Arrangementer