Ukategorisert

Enklere å tjene penger

Dette burde vært et område uten politiske reguleringer, men det er lov å glede seg over at regjeringen foreslår liberalisering av regelverket.

Én av de siste tingene den forrige kulturministeren gjorde, var at hun sendte ut høringsnotatet om endringer av kringkastingsregelverket. Høringsfristen er satt til 15. mars 2016.

Regjeringen legger opp til liberalisering for kringkastere slik at det norske regelverket blir likere lovverket utenlandske aktører driver etter.

Det kan bli tillatt å bruke nye reklameteknikker, for eksempel reklame på skjerm. Regelen om at reklame ikke kan overstige 15 prosent av daglig sendetid kan bli opphevet. I tillegg blir det enklere for kringkastere å bryte av ulike program med reklame, ifølge forslaget som er sendt på høring.

Reklame er noe som engasjerer en betydelig del av befolkningen, noe vi merket på debatten da TV2 hadde OL-sendinger. Likevel bør fornuften seire. Forhåpentligvis ender dette med endringer som styrker eiendomsrettigheter.

Høringsnotatet er lagt ut på Regjeringen.no.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer