Notiser

Laveste selskapsskatt på ti år

Hele 42 milliarder kroner av fallet skyldtes lavere beregnet skatt for oljeutvinningsselskap, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Selskapsskatten utgjorde 209 milliarder kroner i 2014.

Tallene bør være en advarsel til norske politikere som ønsker kutt i oljerelatert virksomhet, men som ønsker en stor skattefinansiert offentlig sektor.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer