Ukategorisert

Skal utrede konsekvensene av høy innvandring

Regjeringen har oppnevnt et ekspertutvalg for å se på hvilke langsiktige konsekvenser høy innvandring har for samfunnet, og hvilke tiltak som kan bidra til rask integrering og yrkesdeltakelse blant innvandrere og flyktninger.

Det er Grete Brochmann, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, som skal lede utvalget. Utvalget skal være ferdig med innstillingen innen 1. februar 2017.

Andre medlemmer i utvalget: Anne Britt Djuv, Tore Eriksen, Erling Holmø, Cindy Horst, Truls Nordahl, Jan Rose Skaksen, Sylo Taraku, Asle Toje og Inger Østensjø.

Utvalgets mandat er tilgjengelig på regjeringen.no.

Uansett holdning til innvandring bør det bli interessant å følge utvalgets arbeid og den endelige innstillingen som kommer om vel ett år. Og ja, Liberaleren er liberal også i dette spørsmålet.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
6 years ago

Det beste vi kan gjøre er å ha et rasjonelt forhold også til dette temaet; en holdning som ikke bør la seg styre av ideologisk motivert forutinntatthet. Å være liberal er vel og bra, å være rasjonell og realistisk er ennå bedre. Dersom ideologi og empirisk basert fornuft kommer i strid med hverandre, må fornuften ha forrang.
Vil samtidig benytte anledningen til å ønske redaksjonen god jul og godt nytt år. Det hender nok jeg er uenig i det dere skriver, men jeg leser artiklene med stor interesse og synes det er godt dere finnes der. Lykke til videre!

Fra arkivet