Ukategorisert

Skal utrede konsekvensene av høy innvandring

Regjeringen har oppnevnt et ekspertutvalg for å se på hvilke langsiktige konsekvenser høy innvandring har for samfunnet, og hvilke tiltak som kan bidra til rask integrering og yrkesdeltakelse blant innvandrere og flyktninger.

Det er Grete Brochmann, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, som skal lede utvalget. Utvalget skal være ferdig med innstillingen innen 1. februar 2017.

Andre medlemmer i utvalget: Anne Britt Djuv, Tore Eriksen, Erling Holmø, Cindy Horst, Truls Nordahl, Jan Rose Skaksen, Sylo Taraku, Asle Toje og Inger Østensjø.

Utvalgets mandat er tilgjengelig på regjeringen.no.

Uansett holdning til innvandring bør det bli interessant å følge utvalgets arbeid og den endelige innstillingen som kommer om vel ett år. Og ja, Liberaleren er liberal også i dette spørsmålet.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer