Notiser

Seks av ti tidligere deltakere i arbeid eller utdanning

62 prosent av dem som gikk ut av introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere, var i arbeid eller utdanning i 2014, ett år etter endt program. 50 prosent av kvinnene og 72 prosent av mennene var enten i arbeid eller utdanning, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Flest i arbeid eller utdanning blant flyktninger fra Eritrea og Afghanistan.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Geir Hoksnes
Geir Hoksnes
6 years ago

Det er greit at de har kommet i arbeid, men har de fått jobb i offentlig eller privat sektor?

Jan Peter Strong
Jan Peter Strong
6 years ago

Geir:
Det sier statistikken ingenting om, men SSB sin definisjon av sysselsatte er interessant å ta i betraktning:
«Personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuka, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende på grunn av sykdom, ferie, lønnet permisjon eller lignende. Personer som er inne til førstegangs militærtjeneste, regnes som sysselsatte»

Fra arkivet