Notiser

Seks av ti tidligere deltakere i arbeid eller utdanning

62 prosent av dem som gikk ut av introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere, var i arbeid eller utdanning i 2014, ett år etter endt program. 50 prosent av kvinnene og 72 prosent av mennene var enten i arbeid eller utdanning, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Flest i arbeid eller utdanning blant flyktninger fra Eritrea og Afghanistan.

Mest lest

Arrangementer