Notiser

Adgangsreglement for Stortinget

Adgangsreglementet regulerer adgangen til Stortingets bygningsmasse. Reglene, lagt ut på Stortinget.no, trådte i kraft 1. januar 2016.

Norge har fortsatt en svært tilgjengelig nasjonalforsamling!

Mest lest

Arrangementer