Notiser

Adgangsreglement for Stortinget

Adgangsreglementet regulerer adgangen til Stortingets bygningsmasse. Reglene, lagt ut på Stortinget.no, trådte i kraft 1. januar 2016.

Norge har fortsatt en svært tilgjengelig nasjonalforsamling!

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Med samme begrunnelseMed samme begrunnelse
    Liberalister har alltid forsvart utsatte minoriteter, enten de er homofile eller religiøse fundamentalister. De er alle individer med like rettigheter.
  • Gi en liten gave til LiberalerenGi en liten gave til Liberaleren
    Vi trenger Liberaleren som et sterkt talerør for den liberale høyresiden. Her er en mulighet til å hjelpe oss.
  • Voltaire – vi trenger deg!Voltaire – vi trenger deg!
    Filosofen Voltaire formulerte selve essensen for forsvaret av ytringer.