Notiser

Adgangsreglement for Stortinget

Adgangsreglementet regulerer adgangen til Stortingets bygningsmasse. Reglene, lagt ut på Stortinget.no, trådte i kraft 1. januar 2016.

Norge har fortsatt en svært tilgjengelig nasjonalforsamling!

Fra arkivet

Arrangementer

  • Mont Pelerin Society - Oslo 2022
    • 04/10/2022 - 08/10/2022
    • Oslo
  • LibertyCon 2022
    • 14/10/2022 - 15/10/2022
    • Miami