Notiser

Kulturdepartementets menneskerettspris for journalister 2016

Alle kan fremme forslag til kandidater innen onsdag 3. februar 2016. Mer om prisen på Medietilsynet.no.

Selv om det er positivt å hedre journalister for arbeid for menneskerettigheter, bør det være en langsiktig mål at staten ikke skal stå bak prisutdelinger.

Tags:

Mest lest

Arrangementer