Ukategorisert

Forklarer politikken

Deler av teksten til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) i Nyttårsforedraget ved Oslo Militære Samfund, er veldig interessant og kan fungere som god opplæring til mennesker som ikke forstår at det er begrenset med skattefinansierte ressurser.

Foredraget med tittelen «En ny langtidsplan for forsvarssektoren – vårt utgangspunkt og våre valg» ble holdt denne uken. Det er et langt og godt foredrag. Best er forsvarsministeren da hun på en enkel måte forklarer at driften av Forsvaret i nåværende system koster mer enn det politikerne har vært villige til å betale.

Forsvarsministeren inkluderer seg selv i politikergruppen, noe som er veldig redelig. Ingen spesielle parti eller politikere har skylden for at Forsvaret trenger økte ressurser de neste årene. Det har vært bred enighet om forsvarspolitikken, selv om partiene på enkelte områder har vært uenige og kronebeløpene i statsbudsjettforslagene har vært ulike.

–Vi vil ha et sterkt forsvar, men vi må også føre en ansvarlig økonomisk politikk. En ansvarlig økonomisk politikk forutsetter en effektiv og kostnadsbevisst offentlig sektor. Det er en forutsetning for at landet skal kunne bære sine forpliktelser også i årene fremover, sa forsvarsministeren i Nyttårsforedraget.

Les hele foredraget, på Regjeringen.no.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer