Notiser

Røykevanene

Til tross for ekstreme reguleringer for tobakksprodukter har andelen som bruker tobakk av og til vært stabil i Norge i perioden etter 2008, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Færre røyker, men nedgangen i samlet bruk av tobakk er mindre fordi daglig bruk av snus til en viss grad har tatt over, ifølge tallmaterialet.

Er det et område politikerne har prioritert de siste årene, er det kampen mot tobakksprodukter. De politiske grepene med ekstreme reguleringer har ikke vært spesielt vellykket ettersom en stor del av befolkningen fortsatt nyter sin tobakksrus.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer