Notiser

Rusmiddelutløste dødsfall i Norge i 2014

På statistikken for rusmiddelutløste dødsfall i Norge i 2014, er det relativt liten forskjell på tallene for alkoholutløste dødsfall og narkotikautløste dødsfall. Alkohol er tross alt et lovlig rusmiddel der politikerne har velsignet salg og skjenking. Narkotika er ulovlig, og myndighetene gjør mye for å hindre salg og bruk av narkotiske stoffer.

Se tallene på nettstedet til Folkehelseinstituttet.

Tags:

Mest lest

Arrangementer