Ukategorisert

Viktig Reitan-anmeldelse bør skape avklaring

I går anmelde Rema 1000-sjefen Ole Robert Reitan en rekke butikker som eies av konkurrenter for å bryte loven om søndagsåpne butikker. Politiet bør ta anmeldelsen på alvor, og gi en avklaring om hvordan lovverket praktiseres.

Rema 1000-sjefen argumenterte på Dagsrevyen med at tankegangen bak Brustadbua var å gi «kjøpmannen på hjørnet» en fordel i kampen mot de store lavpriskjedene. Små butikker (loven setter 100 kvadratmeter som øvre grense) skal ved å holde åpent på søndager få et konkurransefortrinn i kampen mot de store kjedene.

Reitan mener at slik lovverket praktiseres i dag brytes intensjonene i loven. Flere store kjeder har åpnet butikker tilpasset lovens maksimumsstørrelse på butikklokale. Mange av disse butikkene ligger i direkte tilknytning til de vanlige butikklokalene som brukes ellers i uken. Dermed kan det store butikklokalet brukes som lager for Brustadbuene på søndager. Er man tom for en vare i Brustadbua kan personalet gå inn i hverdagsbutikken og hente den. Brustadbua er dermed ikke en egen butikk, men en tilpasset avdeling av hverdagsbutikken.

NRKs dekning av anmeldelsen var forutsigbar; også Reitangruppens butikker bruker den praksisen Reitan har anmeldt konkurrentene for. Men en efterforskning og eventuell rettssak vil være avklarende for alle aktører, også Reitan. Kanskje skulle Reitan anmeldt seg selv, og ikke bare konkurrentene?

Reitan ønsker en avklaring på om 1) loven brytes med ovennevnte praksis, 2) om praksisen er i tråd med loven, og 3) tvinge frem en endring av et lovverk som innebærer forskjellsbehandling.

Reitans poeng er at hvis loven brytes må politiet håndheve loven. Hvis ikke er den i praksis død. Det er ikke vanskelig å spå at hvis politiet/domstolene kommer til at dagens praksis er i tråd med loven vil også Rema 1000 velge den løsningen Norgesgruppen og andre butikkjeder bruker i dag. Da blir det en kraftig utvidelse av mulighetene for søndagshandel – stikk i strid med hva stortingsflertallet ønsker.

Willochregjeringen liberaliserte i sin tid åpningstiden. Men likevel måtte gründeren Henning Holstad gå i fengsel for å ha solgt melk og brød på et tidspunkt regjeringen mente de ikke skulle selges. Når politikerne ikke er villige til å innse at lovverket er utilstrekkelig må andre gjøre noe. Det gjorde Ole Robert Reitan i går. Kritikerne mener det var et PR-stunt. Det kan godt hende. Men tar politiet anmeldelsen på alvor kan det tvinge frem endring av lovverket. Det er på tide at Høyre, FrP og Venstre setter seg ned og blir enige om et nytt regelverk for søndagshandel. Et regelverk som ikke forskjellsbehandler aktørene i markedet.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer