Ukategorisert

Formynderne bør se til Sverige

Tobakksbransjen håper norske politikere ser til Sverige før nye reguleringer blir vedtatt i Norge.

I Norge røyker en større del av befolkningen enn i Sverige, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og Folkhalsomyndigheten.

I Sverige er det litt flere brukere av snus enn i Norge, men tallene er ikke spesielt stygge for nabolandet sammenlignet med de norske tallene.

Sverige har betydelig lavere avgifter på tobakksprodukter, og det er færre restriksjoner vedtatt av politikerne. Likevel oppnår de gode resultater sammenlignet med Norge. Det bør engasjere norske politikere før nye reguleringer blir vedtatt.

Tags:

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Legaliser aktiv dødshjelp!Legaliser aktiv dødshjelp!
    Å kunne bestemme over eget liv, betyr også å kunne bestemme å avslutte det når det passer en.
  • En styrke og en svakhetEn styrke og en svakhet
    En av liberalismens sterkeste og viktigste sider er samtidig dens største svakhet.
  • Roboter iblant ossRoboter iblant oss
    Effektive altruister er mer opptatt av regnestykker, og forstår lite av hvordan mennesker faktisk tenker og føler.