Ukategorisert

Ta det meste av verdier er noe annet enn egenandeler

Det blir ikke en «smykkelov» i Norge. Ikke er det flertall for en slik lov på Stortinget og regjeringen vil ikke ha loven.

«Smykkeloven» i Danmark har fått bred omtale i Norge. Det samme har Vedtaket fra Troms FrP der FrPerne mener asylsøkere må fratas penger og verdigjenstander, for å finansiere drift av asylmottak i behandlingsperioden,

De fleste skal, uansett politisk tilhørighet, bidra til velferdsstaten gjennom egenandeler, skatt og avgifter. Det er likevel stor forskjell på egenandeler/skatt og bli fratatt verdier fordi man søker hjelp i et annet land.

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (FrP) sier til #vgdirekte, at det ikke er grunn til å vurdere en slik lov i Norge.

0 0 vurdering
Vurdering
6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
5 years ago

Hvordan mener Liberaleren at også asylsøkere skal kunne bidra til å finansiere sin egen velferd i Norge? Eller skal de fritas for dette, og hva er i så fall den logiske beslutningen for dette?
Dersom man er av den oppfatning at skatt er tyveri og at det ikke skal finnes hverken grenser eller begrensninger, skjønner jeg at de fremsatte – og i Danmark vedtatte – forslag er problematiske.

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
5 years ago

I forrige kommentar skulle det selvsagt stått “begrunnelsen” og ikke “beslutningen”. Hvis jeg skrev hva jeg mente om automatiske retteprogrammer, ville nok min kommntar bli slettet som ekstremt hatefull ytring. 🙂

Voodoo-king
Voodoo-king
4 years ago

Staten som djevelen har ingen skrupler med å bare ta det den vil ha. Nei betyr ikke nei “De fleste skal, uansett politisk tilhørighet, bidra til velferdsstaten gjennom egenandeler, skatt og avgifter. Det er likevel stor forskjell på egenandeler/skatt og bli fratatt verdier fordi man søker hjelp i et annet land.” HAHAHAHAHAHA Liberalister er alt for underdanige. Hvor lenge skal dere egentlig tilbe demokratiet? Skjønner dere ikke at så lenge det er demokrati kan valg kun vinnes ved: 1. Sosialisme 2. Nasjonalisme Videre vil det være slik at sosialistene alltid vil få implementert sin kontrolfreakisme på det økonomiske feltet samtidig… Read more »

Andreas
Andreas
4 years ago

Det er for så vidt greit å være mot “smykkeloven”, men det er jo fort litt inkonsekvent. Jagland uttaler fra sitt slott i sør at “konfiskering av privatpersoners eiendom kan være lovstridig i forhold til menneskerettighetskonvensjonen”. Jaså, så vi kan anta at når Jagland var sjef her på berget så ble det ikke foretatt noen ekspropriasjon av privat eiendom fra det offentlige? Jeg har ikke oversikten tilgjengelig, men jeg tillater meg å tippe at det skjedde fra tid til annen da også uten at Jagland følte det som så problematisk. Skatt er en åpenbar ting å dra fram også. Hvis… Read more »

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
4 years ago

Bravo, Andreas! Doble standarder er jo så å si sosialistiske politikeres varemerke, enten de nå befinner seg på Lier eller andre steder.
Liberalerens standpunkt er i det minste konsekvent her, og det står det respekt av!

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Idealister i frihetens tjenesteIdealister i frihetens tjeneste
    Liberalister oppfører seg ikke slik sosialister mener at vi skal være. Vi er idealister som er opptatt av annet enn penger
  • Overlagt sløsingOverlagt sløsing
    Tenk deg et barnetog som strekker seg fra Oslo S til Slottet. Vet du hvilken fremtid politikerne har planlagt for dem?
  • Feirer du Thomas Jefferson?Feirer du Thomas Jefferson?
    Thomas Jefferson oppsummerte liberalismens kjerne i Uavhengighetserklæringen.