Ukategorisert

Ta det meste av verdier er noe annet enn egenandeler

Det blir ikke en «smykkelov» i Norge. Ikke er det flertall for en slik lov på Stortinget og regjeringen vil ikke ha loven.

«Smykkeloven» i Danmark har fått bred omtale i Norge. Det samme har Vedtaket fra Troms FrP der FrPerne mener asylsøkere må fratas penger og verdigjenstander, for å finansiere drift av asylmottak i behandlingsperioden,

De fleste skal, uansett politisk tilhørighet, bidra til velferdsstaten gjennom egenandeler, skatt og avgifter. Det er likevel stor forskjell på egenandeler/skatt og bli fratatt verdier fordi man søker hjelp i et annet land.

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (FrP) sier til #vgdirekte, at det ikke er grunn til å vurdere en slik lov i Norge.

Mest lest

Arrangementer