Notiser

Ulike syn i politiet

Internt i politiet finnes mange sterke og ulike oppfatninger om permanent bevæpning. Uenighetene kommer ikke klart nok fram i media, ifølge en artikkel på Forskning.no.

Da Politiets Fellesforbund vedtok saken om bevæpning på landsmøtet i 2012, var det 73 av delegatene som stemte for og 53 som stemte mot.

Mest lest

Arrangementer