Ukategorisert

Skuddpremie?

I Stortingets ordinære spørretime på onsdag må én av statsrådene svare på spørsmål om han synes det er greit med skuddpremie på gaupe i Norge?

Det er Rasmus Hansson (MDG) som har stilt spørsmålet til klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

Hele spørsmålet:
«Lyngen kommune har innført skuddpremie på gaupe. Gaupe er en sterkt truet art på norsk rødliste. I 1845 vedtok Stortinget å utrydde gaupe, ulv, bjørn og jerv, og innførte derfor skuddpremie på rovdyrene. Først i 1980 ble skuddpremien avviklet, da var bestanden på randen av utryddelse. Skuddpremie burde være et forhistorisk virkemiddel som ikke har noen plass i moderne miljøforvaltning. Mener statsråden det er greit at kommuner innfører skuddpremie på gaupe i Norge?»

Andre innleverte spørsmål til Stortingets ordinære spørretime, på Stortinget.no.

Mest lest

Arrangementer