Ukategorisert

Skuddpremie?

I Stortingets ordinære spørretime på onsdag må én av statsrådene svare på spørsmål om han synes det er greit med skuddpremie på gaupe i Norge?

Det er Rasmus Hansson (MDG) som har stilt spørsmålet til klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

Hele spørsmålet:
«Lyngen kommune har innført skuddpremie på gaupe. Gaupe er en sterkt truet art på norsk rødliste. I 1845 vedtok Stortinget å utrydde gaupe, ulv, bjørn og jerv, og innførte derfor skuddpremie på rovdyrene. Først i 1980 ble skuddpremien avviklet, da var bestanden på randen av utryddelse. Skuddpremie burde være et forhistorisk virkemiddel som ikke har noen plass i moderne miljøforvaltning. Mener statsråden det er greit at kommuner innfører skuddpremie på gaupe i Norge?»

Andre innleverte spørsmål til Stortingets ordinære spørretime, på Stortinget.no.

Comments are closed.

Fra Liberalerens arkiv

 • DødsstraffDødsstraff
  Den mest fundamentale straffemetode blir stadig mindre brukt. Hvorfor er dødsstraff galt?
 • Voltaire – vi trenger deg!Voltaire – vi trenger deg!
  Filosofen Voltaire formulerte selve essensen for forsvaret av ytringer.
 • En styrke og en svakhetEn styrke og en svakhet
  En av liberalismens sterkeste og viktigste sider er samtidig dens største svakhet.
 • Må demokrati forsvares?Må demokrati forsvares?
  Mathilde Fasting har skrevet bok om demokrati og statsviteren Francis Fukuyama.
 • Hva er østerriksk økonomi?Hva er østerriksk økonomi?
  Lær hva som skiller Hayek fra Mises, den østerikske skolen fra nyklassismen.
 • Overlagt sløsingOverlagt sløsing
  Tenk deg et barnetog som strekker seg fra Oslo S til Slottet. Vet du hvilken fremtid politikerne har planlagt for dem?
 • Et korrumpert monopolEt korrumpert monopol
  Norsk Tipping har skaffet seg et monopol på gambling i Norge gjennom "bestikkelser" av idrett og kultur.