Notiser

Politisk styrt eldreomsorg = langt fra perfekt

I et land der politikerne gjennom kommunene styrer eldreomsorgen, viser en undersøkelse at sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter har ikke nok kompetanse.

Det er første gang noen i Norge har målt hva de ansatte i eldreomsorgen faktisk kan, ifølge Forskning.no.

Det meste av institusjoner i eldreomsorgen er drevet i kommunalt regi, selv om noen kommuner har konkurranseutsatt deler av tjenesten. Dette er et område det er stor debatt om i hver valgkamp, både valgkamper til stortingsvalg og kommunevalg.

Mest lest

Arrangementer