Ukategorisert

Kirken og politikk

Den politiske kirken bør gi økt debatt om et totalt skille mellom kirke og stat.

Et skille bør være et ordentlig skille der medlemmene betaler driften, og kirken styrer hele organisasjonen fra politiske standpunkt til ansvaret for arrangementene og bygningsmasse.

Jon Helgheim (FrP) mener, ifølge Dagsavisen, at Den norske kirke har blitt en interesseorganisasjon for sosialistisk politikk. FrP-politikeren fra Drammen har nå meldt seg ut av kirken.

Om kirken er en samling for sosialistisk politikk, skal være usagt av skribenten i denne artikkelen. Det er likevel ikke tvil om at mange av de ansatte og valgte tillitsmenn i kirken sympatiserer med de rødgrønne partiene, inkludert KrF. Mange av disse har talt FrP og regjeringen midt i mot den siste tiden. Med et skille mellom kirke og stat, ville kampen mot FrPs flyktningpolitikk vært uproblematisk. Med dagens samrøre er det forståelig at mange FrP-politikere reagerer.

Mest lest

Arrangementer