Ukategorisert

Økonomisk støtte til TV2? Nei takk!

Politikerne bør ikke innføre nye støtteordninger for medieaktører.

Tvert imot bør politikerne avvikle dagens støtteordninger, og konsesjoner bør være så liberale som mulig hvis det skal være konsesjoner for å drive i bransjen. I tillegg bør aktivitetsnivået til NRK være en naturlig del av debatten.

Et flertall på Stortinget vurderer å støtte TV 2 økonomisk for å beholde daglige nyhetssendinger og hovedkontor i Bergen, melder Klassekampen.no.

TV2s avtale som kommersiell allmennkringkaster går ut i år. Fra 2017 står kanalen fritt til å avvikle nyheter og flytte all virksomhet til Oslo. Det er trolig dette politikere på Stortinget frykter og derfor er det diskusjoner om en støtteordning til TV2.

Hvis TV2 ikke vil lage nyheter, bør det være greit for politikerne. Andre aktører kommer til å fylle et eventuelt tomrom. Verden gikk videre selv om TV Norge for noen år siden kuttet nyhetssendingene.

Markedet, altså valg mennesker tar, fikser det utroligste, uten innblanding fra politikerne.

Tags:

Mest lest

Arrangementer