Ukategorisert

Økning i skatteinngangen

Det ble betalt inn 85,5 milliarder kroner i skatt i Norge i januar, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Skatteinngangen har økt litt sammenlignet med januar 2015.

Det aller meste av pengene kom fra det som blir definert som personlige skatteytere.

Frihet og ansvar
For liberalister er skatt et verdispørsmål. Det er et spørsmål om hvor mye frihet hver enkelt borger skal ha over eget liv. Skattenivået definerer hvor omfattende offentlig sektor skal være.

Lavere skatt/lavere avgifter betyr som regel mindre penger i skattefinansierte budsjett. Mindre penger må bety kutt i skattefinansierte ordninger. Kutt i skattefinansierte ordninger er å gi borgerne økt ansvar for egne liv.

Mennesker er mer enn kapabel til å få mer frihet og ansvar.

Mest lest

Arrangementer