Ukategorisert

Fortsatt skattefinansiert NRK-aktivitet

Hva som blir det endelige resultatet av avtalen mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne, er uklart. Alt tyder på et sterkt NRK, finansiert av skatt.

Venstre-leder Trine Skei Grande forklarer via Venstre.no, hvordan hun mener NRK bør finansieres i fremtiden. Det er ikke spesielt lystige signal for liberalister.

–Stortinget slår nå fast at finansieringen av NRK skal sikre NRKs uavhengighet, at den skal være ubyråkratisk og mer sosialt rettferdig enn dagens NRK-lisens. Etter mitt skjønn betyr det at finansiering over statsbudsjettet er uaktuelt, at lisensmodellen må byttes ut og at husholdningsavgiften som flere har tatt til orde for må vrakes, sier Skei Grande.

–En avgift per husholdning er dypt usosialt og ganske femtitalls. Og vi finner knapt en modell som er mer byråkratisk enn dagens ordning med lisensinnkreving, sier Skei Grande.

–Derfor er vi glade for at vi har fått Stortinget med oss på å peke på en modell der allmennkringkasting finansieres over skatteseddelen, men utenfor statsbudsjettet. Det er en slags «særskatt» på linje med dagens trygdeavgift, som ikke vil øke det totale skattetrykket, men som vil sikre at alle som nyter godt av NRK og en mangfoldig medieoffentlighet, blir med og bidrar, sier Skei Grande.

Avtalen mellom partiene er publisert på Venstre.no.

At det omtrent er tverrpolitisk enighet om mediepolitikken på Stortinget, er trist!

Mest lest

Arrangementer