Ukategorisert

Sensur på timeplanen

Hvordan er norske skoleelevers kjennskap til sensur og ytringsfrihet, og hvordan står det til med elevenes og lærernes ytringsfrihet i skolen når det gjelder følsomme temaer?

Det er Fritt Ord som stiller spørsmålene i elevkonkurransen i videregående skole, en konkurranse som skal bidra il at ytringsfrihet og demokratispørsmål i større grad blir diskutert i norske klasserom.

Det blir aldri nok fokus på ytringsfrihet!

Konkurransen er en påminnelse om at sensuren ikke er død. Fritt Ord inviterer elever til å bidra med tekster og medieproduksjoner som undersøker og drøfter sensur i ulike former. Det kan gjelde forhold i historien eller i nåtiden, og det kan være lokalt, i Norge eller internasjonalt.

Innleveringsfristen nærmer seg! Fristen er satt til 1. mars.

Liberalerens målsetting er klinkende klar. Det er den private eiendomsretten som skal begrense ytringsfriheten, og kun det.

0 0 vurderinger
Vurdering
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
5 years ago

“Liberalerens målsetting er klinkende klar. Det er den private eiendomsretten som skal begrense ytringsfriheten, og kun det.” En vakker tanke, men hvordan bør dette praktiseres? Bør for eksempel en ansatt i Forsvaret ha anledning til å selge militære hemmeligheter til fremmede makter? Den private eiendomsrett blir ikke krenket om han gjør det, og den forsvarsansattes private eiendomsrett blir jo de facto styrket om han får anledning til å utvide sin eiendom med økonomiske kompensasjoner for de solgte hemmelighetene. Dette er det eneste problemet jeg ser med Liberalerens prinsipielle standpunkt her. Legens taushetsplikt, for eksempel, vil jo være beskyttet av denne… Read more »

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv