Ukategorisert

Vil forenkle administrasjonen i departementene

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) har offentliggjort grep for å gjøre deler av offentlig sektor mer effektiv, og dermed forbedre bruken av skattefinansierte penger.

Regjeringen vil slå sammen administrative fagmiljøer i departements-fellesskapet. Formålet er å styrke fagmiljøene og redusere administrative kostnader, skriver Sanner i en pressemelding publisert på Regjeringen.no.

I dag har hvert enkelt departement egne enheter for personalfunksjoner, arkivfunksjoner, innkjøp og kontorstøtte – og noen departementer drifter egne IKT-løsninger. Om lag 30 prosent av årsverkene til departementene er i dag knyttet til administrasjon og sikkerhet.

Kommunal- og moderniseringsministeren mener det er mulig å igangsette noen av tiltakene raskt, mens andre krever mer omfattende prosesser.

Regjeringen har tidligere fått råd om færre departement, men departementsstrukturen vil ikke Høyre/FrP røre.

Mest lest

Arrangementer