Ukategorisert

Liv og lære i Rødt

Partiet Rødt søker etter økonomisekretær, en utlysning publisert på partiets nettsted.

Stillingen som økonomisekretær blir i utlysningen betegnet som en 20 prosent stilling med muligheter for utvidelse. For de aller fleste bør denne utlysningen være uproblematisk, men Rødt beviser gjennom utlysningen at det er forskjell på liv og lære i partiet.

I arbeidsprogrammet har Rødt følgende tekst, i kapitelet Et verdig arbeidsliv:
«På tross av bestemmelsene i arbeidsmiljølovens § 14-9, som setter klare grenser for midlertidige ansettelser, øker dessverre omfanget av midlertidighet i arbeidslivet. Loven brytes i stort omfang, og for de aller fleste virksomheter får dette ingen konsekvenser. Vikarbyråbransjen vokser, og svært mye av vikarbyråbruken er direkte ulovlig.

Outsourcing brukes av arbeidskjøpere som en bevisst strategi for å splitte opp arbeidskollektiver på arbeidsplassene. Dette ser vi blant annet i deler av hotellbransjen. Både outsourcing, innleie og midlertidig ansatte deler arbeidsstokken inn i A og B-lag. Det vanskeliggjør fagorganisering og muligheten for å håndheve arbeidsmiljølov og tariffavtaler.

Deltidsstillinger benyttes i utstrakt grad, i både offentlig og privat sektor, og særlig i kvinnedominerte yrkesgrupper. Deltidsarbeidende jobber i mange tilfeller langt utover den avtalte stillingsprosenten, men har ikke rettigheter og goder som heltidsansatte har. Både deltidsansatte og folk i midlertidige stillinger sliter ofte økonomisk, blant annet med å få nødvendige lån.

Rødt mener at alle må ha en lovfesta rett til heltidsarbeid. Vi mener at kampen mot arbeidsmiljøkriminaliteten må skjerpes.

Nesten halvparten av kvinnene jobber deltid, og mange har ubekvem arbeidstid for å få hverdagslivet sitt til å henge sammen. Når verden rammes av krise på grunn av overproduksjon er vårt svar å kreve kortere arbeidstid. Det er på høy tid å kreve en halv time kortere daglig arbeidstid. Målet er sekstimersdagen med full lønnskompensasjon, som vil bety at flere kvinner vil jobbe heltid, og de som jobber deltid vil få ei kraftig heving av lønna si. Flere kvinner blir økonomisk selvstendige.

Rødt mener deltidsproblemet ved turnus ikke lar seg løse ved å ha mer fleksible arbeidstidsordninger eller ved å jobbe flere helger. Problemet er en arbeidsbelastning som en ikke kan leve med til pensjonsalder. Både økning av grunnbemanning og lavere arbeidstid er nødvendig. Rødt mener reell likestilling av skift og turnus må gjennomføres nå og målet er 30 timers uke.»

Partiet Liberalistene har illustrert dobbeltmoralen på en flott måte med et bilde, publisert i sosiale medier:
Rodt
(Klikk på bildet for større versjon)

Mest lest

Arrangementer