Ukategorisert

Kraftig fall i petroleumsinntektene

Det er gir også noen fordeler at statens inntekter fra petroleumsaktiviteter går ned. Den enorme oppbyggingen av offentlige sektor kan ikke videreføres i samme grad som tidligere.

Petroleumsinntektene er beregnet til 184 milliarder i 2015. Dette er mer enn 100 milliarder lavere enn i 2014. Det er nedgang i petroleumsskatter som er hovedforklaringen til inntektsfallet. Foreløpige tall viser at petroleumsskattene nesten halveres i 2015, fra 146 til 75 milliarder kroner. Utviklingen må ses i sammenheng med de siste årenes nedgang i oljeprisen, melder Statistisk sentralbyrå.

Statens petroleumsinntekter består av skatt fra selskaper engasjert i petroleumsutvinning, driftsresultatet i Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) og utbytte fra Statoil.

Petroleumsinntekten har ført til at politikerne fra alle fra de største partiene, har brukt ekstremt med penger gjennom politisk vedtatte budsjett.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer