Ukategorisert

Liten tvil om NRKs dyktighet

Når liberalister klager på politikerne for NRK og finansieringen av det statlige selskapet, er klagene prinsipielt begrunnet. At NRK er dyktig, er det liten tvil om.

NRK har på eget nettsted offentliggjort tall fra den siste profilundersøkelsen. Det statlige selskapet skårer høyt i store deler av befolkningen. Mange mennesker er fornøyde med NRK og en stor del av befolkningen mener NRK er en viktig møteplass i det norske samfunnet.

Selvfølgelig finnes det eksempel på saker og program der NRK ikke har vært spesielt dyktig, men dårlig håndverk er det mulig å finne mange plasser – ikke bare hos NRK.

Den statlige konstruksjonen NRK viser på en god måte, at staten blander roller på en svært uheldig måte – en måte som gir mye urettferdighet.

Vi som er motstandere av statlig forretningsdrift og eierskap mener at staten ikke skal sitte på alle sider av bordet; staten skal ikke både være lovgiver, dømme brudd på lovene og samtidig være aktør i konkurranse med alle andre som må forholde seg til staten som lovgiver og dommer. Derfor har vi et prinsipiell standpunkt om å begrense statens makt og aktiviteter. NRK-konstruksjonen er et godt eksempel på hvordan det ikke skal være, selv om krinkastningen er populær i store deler av befolkningen.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer