Ukategorisert

Ønsker å blokkere nettsider

Forslagene fra Arbeiderpartiet i Stortinget bør gi debatt om flere sider rundt sexarbeid, pluss ytringsfrihet. Blokkering av nettsider er en dårlig løsning!

Jan Bøhler, Marianne Marthinsen, Marit Nybakk, Anette Trettebergstuen og Truls Wickholm, har fremmet et representantforslag om endring av straffeloven slik at den også omfatter hallikvirksomhet via internett.

Forslagene fra AP, hentet fra Stortinget.no:
«1. Stortinget ber regjeringen foreslå en lovendring som gjør det mulig å pålegge Internett Service Providers å blokkere sider som bedriver hallikvirksomhet på nett, og uavhengig av medium rammer den som offentliggjør tilbud om, formidling eller etterspørsel av prostitusjon.

2. Stortinget ber regjeringen vurdere om strafferammen for hallikvirksomhet, som i dag er på 6 måneder, bør økes.»

Forslaget har blitt behandlet av Justiskomiteen. Om få dager får også andre stortingsrepresentanter uttrykke hva de mener om AP-forslagene. Forhåpentligvis tar ikke Stortinget den enkle veien, en vei som i liten grad vil stanse menneskehandel og organisert kriminalitet.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer