Ukategorisert

Lønnsomt for Liberalistene å være annerledes

Ettersom de største partiene er som en stor grå masse, er Liberalistene et herlig alternativ som setter klare grenser for politikk. Det gir utslag på meningsmålinger.

Når vi omtaler Liberalistene i forbindelser med meningsmålinger, er det greit å minne leserne om at partiet er i opposisjon til det aller meste. Partiet er nytt og lite, så vi kan i meningsmålingssammenheng ikke sammenligne Liberalistene med de største partiene. Målinger som ville vært katastrofetall for FrP, Høyre og Venstre, er gode tall for partiet som stiller til stortingsvalg for aller første gang i 2017.

Liberalistene fikk 0,6 prosent på den siste meningsmålingen til Aftenposten. Partiet har medvind for tiden, selv om tallene er beskjedne sammenlignet med de største partiene.

Det er verdt å nevne at Liberalistene hadde samme oppslutning i forrige måling. Selv om det er knyttet usikkerhet til målingene, viser tallene at det er en god del borgere kan tenke seg å stemme på politikere som setter grenser for politikk. Slike politikere finnes det ikke mange av i regjeringen og på Stortinget.

Mest lest

Arrangementer