Notiser

Helseutgiftene utgjorde ti prosent av BNP

Det aller meste av helseutgiftene til innbyggerne er finansiert av skatter og avgifter, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Og utgiftene øker!

Mest lest

Arrangementer