Ukategorisert

Skattekutt er alltid svaret

Marianne Marthinsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, har et innlegg på trykk, på Dagbladet.no.

Ordlyden i innlegger er gjenkjennelig fra en arbeiderpartipolitiker. Det er kritikk mot regjeringens skattepolitikk, visstnok en politikk med store skattelettelser vedtatt av et flertall på Stortinget. Vi som vet bedre, vet at kun nyanser skiller regjeringspartienes skattepolitikk fra Arbeiderpartiets politikk. De er enige om det aller meste, men uenige om noen milliarder kroner. Noen milliarder kroner er lite penger i den store sammenheng.

Skatt er et verdispørsmål
For deler av Høyre og hele FrP bør skatt være et verdispørsmål. Uansett økonomiske situasjon bør målsettingen være å senke skatter og avgifter.

Skattenivået definerer hvor mye politikerne skal bestemme over borgerne og skattenivået definerer hvor omfattende staten skal være. Dagens skattenivå gir politikerne for mye makt i en altfor stor stat. Det er bred enighet på Stortinget om statens størrelse. Kun nyanser skiller partiene!

Det er ingen logiske og gode argument for at Marianne Marthinsen og andre stortingsrepresentanter skal få disponere en betydelig del av det som er dine penger.

Skattekutt er alltid svaret!

Mest lest

Arrangementer