Ukategorisert

Tøft av Statoil

Det en del lokalpolitikere glemmer, er at en god del av den skattefinansierte velferden i Norge er finansiert av petroleumsskatt.

Hvis lokale krefter får bestemme, for eksempel Finnmark Arbeiderparti som krever ilandføring av olje, kan Norge gå glipp av mye petroleumsskatt. Dette er penger først og fremst Stortinget bruker til velferdsordninger, fra barnehager til skoler og sykehus, for å nevne noen av elementene i velferdsstaten.

Finnmark Arbeiderparti krever ilandføring av olje, og fylkespartiet er usedvanlig klar på kravet. Hvis oljeselskap ikke vil ilandføre olje i Finnmark – kan oljen bli liggende, ifølge fylkes klart største parti. Lavere aktivitet i petroleumsnæringen betyr redusert skatteinngang, noe vi ser klart og tydelig fra skatteregnskapene som Statistisk sentralbyrå presenterer. Med lavere skatteinntekter er det umulig å videreføre den sosialdemokratiske staten, en politikk Finnmark Arbeiderparti har frontet sterkt innad i Arbeiderpartiet og med stortingsrepresentantene fylkespartiet har og har hatt. Med lavere skatteinngang kan ikke lokal- og fylkespolitikere med troverdighet kreve mer penger til kommunene, mer penger til vegene og flere støtteordninger.

Nordkapp-historien
Nordkapp har vært igjennom en spesiell tid de siste årene. Skribenten, som bor i kommunen, ser med vilje bort fra alle årene med fraflytting og dårlig kommuneøkonomi. Tankene går tilbake til 2013 da Statoil og lisenspartnerne presenterte planer for en oljeterminal i kommunen for Skrugard-feltet, feltet som nå omtales som Johan Castberg.

Kun måneder etter at Statoil og partnerne presenterte terminalplanene, ble prosessen med etablering av oljeterminal på Veidnes utsatt. I dag, vel tre år etter, henger hele terminalkonseptet i en tynn tråd, selv om planene ikke er lagt i skuffen. Mye tyder på at Castberg blir realisert, men med en flyter i Barentshavet. Terminalen kan komme senere, kanskje.

Statoil til kommunestyret
Torsdag kveld var det kommunestyremøte i Nordkapp med én sak på sakskartet. Statoil skulle orientere lokalpolitikerne om Johan Castberg og prosessen med Veidnes terminal. Alle kommunestyremøtene er med visse unntak åpne for publikum. Sjelden er det godt oppmøte fra publikum. Dagen i dag var et unntak i Nordkapp.

Det ble en fin seanse. Representantene fra Statoil redegjorde for arbeidet de siste årene, og vektla naturlig nok oljepris, kostnader og behovet for mer olje for at en terminal skal være drivverdig økonomisk. Politikerne, som ønsker eiendomsskatt fra terminalen og aktivitet i kommunen, stilte gode spørsmål til Statoil-representantene og kom med kommentarer, bare avbrutt av ordførerens møteledelse og applaus fra publikum. Statoils budskap om økonomi bør gå inn i en forsamling som styrer mye av det som skjer i et lokalsamfunn.

Det Statoil-representantene med fordel kunne lagt mer vekt på i løpet av møtet, er at alle sosialdemokratiske politikere i Norge er avhengige av petroleumsaktivitet. Mye av velferdsstaten, og drømmen om å utvide staten, er som hånd i hanske med høy skatteinngang. Det blir ikke økte rammeoverføringer til kommuner som Nordkapp eller bedre samferdselstilbud uten olje og gass. Dermed blir kravet fra Finnmark Arbeiderparti om ilandføring eller ingenting, vanskelig å forstå. Og ingen sentrale politikere eller parti på Stortinget, foreslår kutt i skattefinansiert velferd. Finnmark Arbeiderparti gjør det i alle fall ikke!

Velferdsstaten er ikke bærekraftig
Liberalister har alltid hevdet at velferdsstaten ikke er bærekraftig. Standpunktet blir godt støttet av Perspektivmeldingen. Til tross for dette fortsetter nesten alle politikerne en politikk med større stat og voldsom avhengighet av petroleumsvirksomhet. Dette henger ikke på greip og Perspektivmeldingen 2013 gir god dekning for påstanden.

I Nordkapp kommunestyre ble det et Statoil-kommunestyremøte på grunn av Johan Castberg og Veidnes terminal. Andre folkevalgte forsamlinger og alle partiene bør ta seriøse debatter om fremtidsutsiktene for velferdsstaten. Stortingsvalget i 2017 bør bli et valg mellom politikere og parti som har tatt denne debatten. Politikerne kan ikke hele tiden øke utgiftene, og i alle fall ikke hvis olje og gass ikke skal utvinnes. Enkelt og greit.

Mest lest

Arrangementer