Ukategorisert

Heia Heidi!

I dag roper vi et dobbelt hurra for Høyres stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde, på grunn av så forskjellige saker som republikk og pappaperm.

Efter å ha fulgt Heidi i minst 25 år er det bare å bøye seg i støvet; hun er ærlig, har selvironi – og ikke minst klarer hun å finne innfallsvinkler som gjør synspunktene hun har relevante i samfunnsdebatten.

I går la hun ut en melding på Facebook; Stortinget skulle debattere SVs grunnlovsforslag om å endre statsformen i Norge fra monarki til republikk. Heidi hadde glemt å be Høyres stortingsgruppe om lov til å stemme for SVs forslag. Derfor ville hun beklage at hun måtte stemme i strid med egen overbevisning. Min anbefaling til Heidi var å stemme for forslaget likevel. Høyre måtte da ha en rabulistkvote (for tilgivelse). Og heldigvis stemte Heidi i tråd med sin overbevisning! Bra gjort!

TV2s overskrift “vil avsette kongen” er for øvrig saklig sett en faktafeil. Republikken vil ikke bli innført over natten, selv om forslaget skulle få flertall. Slik viser desken i TV2s nettredaksjon sin inkompetanse når det gjelder kunnskap om grunnlovsendringer.

I dag er Heidi på forsiden av Dagsavisen. Grunnen er debatten som går både i Høyre og andre partier om pappakvoten i foreldrepermisjonen. Heidis stortingskollega og partifelle Henrik Asheim har snudd. Han vil ha pappakvote. Heidi mener at Høyre bør beholde dagens formulering i programmet, om at foreldrene bør avtale seg imellom. Asheim har argumentert med at fedre havner i krysspress mellom mødre som vil beholde mest mulig av kvoten selv, og arbeidsgivere som forventer at fedre jobber. Heidi mener at arbeidsgiverne kan være med å påvirke mødrene; hun mener at arbeidsgiverne bør spørre mødrene om hvor stor del av foreldrepermen barnets far skal ta ut. Rett og slett for å vise mødrene at det er forventet at de kommer seg tilbake i jobb.

Vi er helt enige med Heidi i at politikerne ikke skal detaljstyre hvordan foreldrene fordeler permisjonen seg imellom. Som Heidi sier i intervjuet; det er mange forhold som spiller inn når slike avgjørelser skal tas. Men det er viktig at nybakte mødre møtes med en forventning om at de raskest mulig skal tilbake i arbeidslivet. Og at fedre forventes å ta en del av foreldrepermisjonen, istedenfor å overlate alt til mor. Slik kan både arbeidsgivere og andre bidra til et arbeidsliv og samfunn med mer moderne og likestilte foreldreroller og kjønnsroller.

Vi sender en stor takk til Heidi for at hun er der hun er og bidrar i samfunnsdebatten. Vi håper at Høyre beholder Heidi på Stortinget, og gir henne spillerom.

Heia Heidi!

0 0 vurdering
Vurdering
2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Max Hermansen
5 years ago

Tenk om flere politikere hadde hatt slik personlig integritet som denne Høyre-politikeren. Monarkiet er i strid med demokratiet og likeverdet. Ingen som lever i dag, har fått være med å velge hvem som skal representere oss som statsleder. Det er totalt uakseptabelt. Når de kongelige så også blander seg opp i migrasjons-debatten og tar klar side for “multikulturalismen”, er det virkelig på tide å bare avskaffe monarkiet.

Eivind Knudsen
5 years ago

Jeg er helt enig med Max Hermansen. Monarki er en antikvert statsform, hvis eneste noenlunde holdbare begrunnelse er at statslederen skal være en samlende, ikke-politisk faktor uten reell makt. Problemene oppstår når de kongelige oppfører seg som de facto og det jure uavsettelige politikere som rusler pent omkring og bedriver politikk uten konstitusjonelt ansvar. Men jeg savner en viktig del av debatten om monarki, nemlig hva vi skal få isteden og hvordan. Republikk, javel, men hvem bør velge presidenten, for hvor lang tid, og hvilken makt skal presidenten eventuelt ha? Det australske folk stemte for noen år siden imot et… Read more »

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Fra Karl Marx til Mont PèlerinFra Karl Marx til Mont Pèlerin
    Etter et lengre opphold i Russland etter revolusjonen, begynte illusjonene til leninisten Max Eastman å rakne. Senere i livet endte han opp som frimarkedstilhenger og markant kritiker av kollektivistiske ideologier.
  • Liberalister bør være globalisterLiberalister bør være globalister
    Nasjonalisme er en form for kollektivisme. Derfor bør liberalister være globalister.
  • Selve boken om Berlinmurens fallSelve boken om Berlinmurens fall
    Hvis du vil lese noe intenst spennende og faglig solid om Berlinmuren siste dager, trenger du ikke lete videre.