Ukategorisert

Byråkratidebatt i spørretimen

Fredric Holen Bjørdal, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, med et litt overraskende spørsmål i Stortingets ordinære spørretime på onsdag.

AP-representanten kommer med et godt poeng om regjeringspartienes manglende krig mot økt byråkrati, en viktig sak for Fremskrittspartiet da partiet var i opposisjon. Ettersom det blir flere byråkratier, har regjeringen og regjeringspartiene sviktet på dette området.

Bjørdal spør om hvor mange av de nye statlige byråkratene er mennesker med funksjonsnedsettinger? Trolig ikke spesielt mange.

Dersom regjeringen satte grenser for politikk, burde tallet på byråkrater vært redusert. Spesielt vanskelig kan det ikke være! Noen færre departement hadde vært en god start.

Hele spørsmålet fra Fredric Holen Bjørdal til kommunal- og moderniseringsministeren:
«Før stortingsvalet lova Høgre og Framstegspartiet krig mot veksten i byråkratiet. Gjer ein opp status etter to og eit halvt år med Høgre/Framstegspartiet-regjering, er det tydeleg at den krigen aldri vart noko av. Det er sett ny norsk rekord i talet på tilsette i departement og direktorat, med over 1 500 nye statsbyråkratar sidan regjeringsskiftet i 2013. Kor mange av desse er menneske med funksjonsnedsettingar?»

Mest lest

Arrangementer