Ukategorisert

Regjeringen vil ha om lag ti regioner

Regjeringen vil erstatte byråkratiske klosser med enheter som kan bli gigantiske klosser.

Regjeringen har lagt frem en stortingsmelding om nye regioner. Stortingsmeldingen følger opp tidligere vedtak i Stortinget, et storting som ikke ønsker kraftige kutt i byråkratiet og stor effektivisering av offentlig sektor.

Regjeringen gjennomfører en rekke reformer for å møte dagens og fremtidens utfordringer. I juni 2015 ba Stortinget om en melding om nye oppgaver til større regioner. Stortinget fremhevet større regioner som en forutsetning for forsterket rolle og nye oppgaver, ifølge en pressemelding fra Jan Tore Sanner (H) lagt ut på Regjeringen.no.

Fylkeskommuner eller regioner er sløsing med skattefinansierte penger. Stortinget bør fjerne et forvaltningsnivå, legge oppgaver til kommunene samt privatisere oppgaver fylkeskommunene i dag driver med. Det er ganske enkelt, men den politiske viljen til å bruke penger mer effektivt må være tilstede.

Mest lest

Arrangementer