Ukategorisert

Ønsker økt sperregrense

Det er både fordeler og ulemper med resolusjonsforslaget fra Agder FpU om økt sperregrense ved stortingsvalg, selv om det er fristende å trekke frem fordelene.

Landsstyret i FpU ønsker åtte prosent sperregrense ved stortingsvalg. Mye ville blitt enklere om de minste partiene fikk mindre makt eller forsvant fra nasjonalforsamlingen. Liberalister har en god del ganger bare i inneværende perioder irritert seg over Venstre og Kristelig Folkeparti.

Hele resolusjonsforslaget:
«Den historiske trenden i Norge er at det som regel er mindretallsregjeringer som regjerer, disse er ikke sjeldent ustabile og gjerne handlingslammet av Stortingsflertallet. Et system med en forholdsvis lav sperregrense gir også små partier mer makt enn de egentlig skulle hatt, da de gjerne havner mellom de større partiene og kan velge hvilke politiske blokker de skal samarbeide med for å få mest mulig innflytelse. En ordning som kan gi de minste partiene uproporsjonalt mye makt er udemokratisk, og respekterer ikke stemmene det norske folket har avgitt ved valget.

Et demokrati trenger stabilitet, sikkerhet og langsiktighet, det samme trenger næringslivet. Med stadig skiftende og handlingslammede regjeringer, hvor små partier har betydelig makt truer det både næringslivet og selve det demokratiet våre forfedre har bygget opp. FpU mener: Sperregrensen bør dobles til 8%.»

Tags:

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Du og jeg husker feilDu og jeg husker feil
  Vi kan ikke stole på våre minner. Det skaper problemer og fører til konflikter.
 • 28.juli 1794: Da Terroren endte28.juli 1794: Da Terroren endte
  I 1794 mistet Robespierre hodet. Bokstavelig talt. Det kan hevdes at han mistet det i overført betydning før det.
 • Myten om Says lovMyten om Says lov
  Ikke engang Say trodde på Says lov.
 • Læreplaner gir tapereLæreplaner gir tapere
  Nye læreplaner løser ikke det grunnleggende problemet
 • Subsidiert er ikke frittSubsidiert er ikke fritt
  Det er naivt å tro at subsidiert kunst ikke er politisk styrt. Kunstnere laller seg inn i en følelse av selvstendighet, men er kjøpt og betalt av staten.
 • Med samme begrunnelseMed samme begrunnelse
  Liberalister har alltid forsvart utsatte minoriteter, enten de er homofile eller religiøse fundamentalister. De er alle individer med like rettigheter.
 • Idealister i frihetens tjenesteIdealister i frihetens tjeneste
  Liberalister oppfører seg ikke slik sosialister mener at vi skal være. Vi er idealister som er opptatt av annet enn penger