Ukategorisert

Ønsker økt sperregrense

Det er både fordeler og ulemper med resolusjonsforslaget fra Agder FpU om økt sperregrense ved stortingsvalg, selv om det er fristende å trekke frem fordelene.

Landsstyret i FpU ønsker åtte prosent sperregrense ved stortingsvalg. Mye ville blitt enklere om de minste partiene fikk mindre makt eller forsvant fra nasjonalforsamlingen. Liberalister har en god del ganger bare i inneværende perioder irritert seg over Venstre og Kristelig Folkeparti.

Hele resolusjonsforslaget:
«Den historiske trenden i Norge er at det som regel er mindretallsregjeringer som regjerer, disse er ikke sjeldent ustabile og gjerne handlingslammet av Stortingsflertallet. Et system med en forholdsvis lav sperregrense gir også små partier mer makt enn de egentlig skulle hatt, da de gjerne havner mellom de større partiene og kan velge hvilke politiske blokker de skal samarbeide med for å få mest mulig innflytelse. En ordning som kan gi de minste partiene uproporsjonalt mye makt er udemokratisk, og respekterer ikke stemmene det norske folket har avgitt ved valget.

Et demokrati trenger stabilitet, sikkerhet og langsiktighet, det samme trenger næringslivet. Med stadig skiftende og handlingslammede regjeringer, hvor små partier har betydelig makt truer det både næringslivet og selve det demokratiet våre forfedre har bygget opp. FpU mener: Sperregrensen bør dobles til 8%.»

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer