Ukategorisert

Viktig å forsvare lavt skattetrykk

Politikere som tidligere har snakket positivt om skatteparadis, bør fortsatt fremheve det positive med lave skatter, lave avgifter og liten stat.

Lavt skattetrykk betyr frihet, reell frihet!

Partiet Liberalistene har postet et bilde på Instagram.com. På bildet blir Panama, omtalt som skatteparadis i mediene, hyllet gjennom strand og solskinn. Liberalistene bruker uttrykket skattehelvete om Norge i teksten i tilknytning til bildet.

En passende kommentar fra Liberalistene i forbindelse med debatten om «Panama Papers» som pågår for fullt i mange land.

Dersom vi fikk bestemme, altså konsekvente liberalister, ville Norge vært et skatteparadis!

(Foto: Liberalistene, Instagram.com)
(Foto: Liberalistene, Instagram.com)

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Tiåret det var så brattTiåret det var så bratt
    Det har vært et interessant tiår. Miljø, økonomi og minoriteter har vært sentralt.
  • Norge – verdens beste land å bo i?Norge – verdens beste land å bo i?
    Vi hører det en gang i året i mediene. Norge er verdens beste land å bo i. FN sier det, får vi høre. Men sier FN virkelig dette?
  • Fra Karl Marx til Mont PèlerinFra Karl Marx til Mont Pèlerin
    Etter et lengre opphold i Russland etter revolusjonen, begynte illusjonene til leninisten Max Eastman å rakne. Senere i livet endte han opp som frimarkedstilhenger og markant kritiker av kollektivistiske ideologier.