Ukategorisert

Vi betaler fortsatt veldig mye skatt

Vi, altså det som blir definert som personlige skatteytere, demper nedgangen i skatteinngangen.

En betydelig del av retorikken i den politiske debatten handler om skatt og de såkalte lettelsene flertallet har gitt til borgerne. Sannheten er at borgerne betaler mye skatt, faktisk så mye at innbetalingene demper nedgangen for petroleumsskattene.

Det er til nå i år betalt inn 231 milliarder kroner i skatt, ifølge skatteregnskapet for mars 2016 som Statistisk sentralbyrå har publisert.

231 milliarder kroner i innbetalt skatt gir en nedgang på åtte milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Gjennom skatt blir du som borger fratatt frihet, og politikerne gjør valg på vegne av deg.

Mest lest

Arrangementer