Ukategorisert

Norsk selskap vil konkurrere mot Norsk Tipping

Alt tyder på at det er politikerne som må endre modellen for at selskap offisielt skal få slippe til på det norske markedet.

VG melder i dag at Ottar Dalset vil etablere et spillselskap i det norske markedet. Skal selskapet bli en aktør slik Dalset drømmer om, må det politiske flertallet på Stortinget gjøre jobben de er satt til å gjøre – nemlig oppheve enerettsmodellen.

FrP og Venstre burde satt Høyre på plass for lenge siden, og sørget for en ny spillpolitikk med like konkurransevilkår i det norske markedet.

Dalset tar ut søksmål mot den norske enerettsmodellen, men ingen ting tyder på at han og samarbeidspartnerne vil vinne fram. De utenlandske aktørene har lenge jobbet for en ny modell der selskapene skal innrette seg etter norske lover. De har til tross for iherdig innsats gjennom mange år, ikke vunnet frem.

Det positive med søksmålet til Ottar Dalset er økt oppmerksomhet rundt en politikk som er riv ruskende gal. At Norsk Tipping skal ha politisk vedtatt monopol i en global økonomi, er som å vedta godt vær. Vær-vedtak fungerer ikke spesielt godt og det vet vi som bor i Nord-Norge alt om.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Ny moderne rettsstatNy moderne rettsstat
    John Rawls rettferdighetsteori er et forsøk på å begrunne politisk makt og se statens funksjon gjennom nye øyne – eller kanskje heller bak et slør?
  • Vil du bli diktator?Vil du bli diktator?
    Historiker Frank Dikötter har skrevet en interessant bok med åtte kortbiografier om diktatorer.
  • Antirasistisk Senter trivialiserer fascismenAntirasistisk Senter trivialiserer fascismen
    Antirasistisk Senter bidrar til å senke sensitiviteten til fremmedfiendtlige og autoritære tanker.