Ukategorisert

Ønsker mer konkurranse i eldreomsorgen

Eldreomsorg var én av hovedsakene på helgens FrP-landsmøtet. Sentrale FrP-politikere ønsker betydelig mer bruk av konkurranseutsetting i eldreomsorgen.

Debatten om eldreomsorgen og konkurranseutsetting dør aldri ut. Mange rødgrønne politikere er negative til virkemidlet, mens spesielt FrP-politikere er veldig positive til bruk av konkurranseutsetting.

Hva er konkurranseutsetting?
At noe som tidligere har vært en offentlig produsert vare eller tjeneste (et monopol) i fremtiden også kan produseres av private. Det offentlige etterspør en vare eller tjeneste.

I praksis innebærer dette at et (politisk) organ (forhåpentligvis) lager en liste med krav til kvaliteten på tjenesten, og så lyser ut en konkurranse.

Private (bedrifter eller ideelle organisasjoner) kommer så med et tilbud, der de viser hvordan de vil løse oppgaven i forhold til kravene, og til hvilken pris.

Et offentlig organ (ikke nødvendigvis politisk) velger så hvilken tilbyder som har det mest troverdige tilbudet. Det er ikke noe krav at man skal velge den billigste.

Finansieringen er fortsatt offentlig. Dette betyr at det ikke er den enkelte brukers lommebok som avgjør kvaliteten på tilbudet.
Konkurranseutsetting kommer til å bli en viktig sak i høstens valgkamp.

Konkurranseutsetting løser ikke de største utfordringene, nemlig at politikerne bruker for mye skattefinansierte penger. Konkurranseutsetting gir likevel mer konkurranse med alle fordelene dette gir for skattefinansierte tjenester.

Mest lest

Arrangementer