Ukategorisert

Innfør aldersgrense for religiøs omskjæring av gutter

Partiene er midt i arbeidet med å utforme sine valgprogrammer for neste fireårsperiode. Jeg la inn forslag til Venstres programkomite om å innføre aldersgrense for religiøs omskjæring av gutter.

Da jeg deltok på Venstres landsmøte i 2014 var det stor debatt om dette temaet. Efter landsmøtet inviterte vi en av initiativtagerne i kampen for en aldersgrense til å skrive på Liberaleren.

Det er også Anja Johansens fortjeneste at jeg har sendt inn forslag om samme tema til programkomiteen. Hun oppfordret så mange lokallag og fylkeslag som mulig om å sende inn forslaget. Jeg ba mitt lokallag i Venstre om å behandle forslaget, men valgte også å sende det inn selv:

Kapittel 8. Helse, under avsnittet «Pasienten i fokus» eller avsnittet «Sykehus»:

Gutten det angår må ha gitt sitt informerte samtykke og ha nådd helsemessig myndighetsalder (16 år) før rituell omskjæring kan utføres.

Kapittel 12. Liberale rettigheter, under avsnittet «Tros- og livssynsfrihet.

Venstre vil:

* Innføre aldersgrense før rituell omskjæring av gutter kan utføres. Gutten det angår må ha gitt sitt informerte samtykke og nådd helsemessig myndighetsalder (16 år).

Forslaget bygger på kapittelinndelingen i eksisterende program, men bør sendes inn uavhengig av kapittelinndeling.

Grensen for religionsfrihet
Min begrunnelse for forslaget er egentlig nokså enkel: Jeg mener grensen for religionsfrihet går ved å skjære i kroppen til personer som ikke kan motsette seg eller samtykke til inngrepet, og som heller ikke vet hva det vil innebære på lengre sikt.

Å fjerne forhuden på guttebarn som ikke har sprog til å kunne protestere er efter mitt syn et overgrep. Foreldre har ansvar for sine barns livssyn frem til de er gamle nok til å ta avgjørelsene selv (15 år efter norsk lov).

I forslaget er det lagt opp til at man skal kunne ta avgjørelsen når man efter norsk lovverk har rett til å bestemme over egen kropp, dvs. innføre en aldersgrense på 16 år.

Les gjerne denne kronikken om temaet, fra 2013.

Mest lest

Arrangementer