Ukategorisert

Innfør aldersgrense for religiøs omskjæring av gutter

Partiene er midt i arbeidet med å utforme sine valgprogrammer for neste fireårsperiode. Jeg la inn forslag til Venstres programkomite om å innføre aldersgrense for religiøs omskjæring av gutter.

Da jeg deltok på Venstres landsmøte i 2014 var det stor debatt om dette temaet. Efter landsmøtet inviterte vi en av initiativtagerne i kampen for en aldersgrense til å skrive på Liberaleren.

Det er også Anja Johansens fortjeneste at jeg har sendt inn forslag om samme tema til programkomiteen. Hun oppfordret så mange lokallag og fylkeslag som mulig om å sende inn forslaget. Jeg ba mitt lokallag i Venstre om å behandle forslaget, men valgte også å sende det inn selv:

Kapittel 8. Helse, under avsnittet “Pasienten i fokus” eller avsnittet “Sykehus”:

Gutten det angår må ha gitt sitt informerte samtykke og ha nådd helsemessig myndighetsalder (16 år) før rituell omskjæring kan utføres.

Kapittel 12. Liberale rettigheter, under avsnittet “Tros- og livssynsfrihet.

Venstre vil:

* Innføre aldersgrense før rituell omskjæring av gutter kan utføres. Gutten det angår må ha gitt sitt informerte samtykke og nådd helsemessig myndighetsalder (16 år).

Forslaget bygger på kapittelinndelingen i eksisterende program, men bør sendes inn uavhengig av kapittelinndeling.

Grensen for religionsfrihet
Min begrunnelse for forslaget er egentlig nokså enkel: Jeg mener grensen for religionsfrihet går ved å skjære i kroppen til personer som ikke kan motsette seg eller samtykke til inngrepet, og som heller ikke vet hva det vil innebære på lengre sikt.

Å fjerne forhuden på guttebarn som ikke har sprog til å kunne protestere er efter mitt syn et overgrep. Foreldre har ansvar for sine barns livssyn frem til de er gamle nok til å ta avgjørelsene selv (15 år efter norsk lov).

I forslaget er det lagt opp til at man skal kunne ta avgjørelsen når man efter norsk lovverk har rett til å bestemme over egen kropp, dvs. innføre en aldersgrense på 16 år.

Les gjerne denne kronikken om temaet, fra 2013.

0 0 vurdering
Vurdering
2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Jorg Aadahl
4 years ago

Sannelig på tide at man setter en stopper for slik umoralsk og bestialsk barnemishandling! Slik religiøs overtro har ingen hjemmel i et samfunn som det norske. Dessuten, for de religiøse kan jeg minne om at Jesus selv, ifølge “The Gospel of Thomas”, setning 53, tok avstand fra denne praksis, med den logiske begrunnelse at dersom omskjæring var bra, skulle guttebarn bli født slik! Kanskje litt for logisk for de med religiøs legning?

Gaudius
4 years ago

Jeg er helt enig i at det må bli aldersgrense for omskjæring av gutter. Foreldrene bør ikke ha rett til å maltraktere en gutts kjønnsorgan. Når det er sagt mener jeg også at foreldre heller ikke bør “maltraktere” barns hjerner ved å innpode dem med vrangforestillinger.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Den gale kongen og hans lege – og en revolusjon ovenfraDen gale kongen og hans lege – og en revolusjon ovenfra
    Johann Friedrich Struensee gjennomførte en revolusjon i Danmark-Norge. Fra toppen av det dansk-norske eneveldet. Han ble henrettet 28.april 1772, for majestetsfornærmelse.
  • DødsstraffDødsstraff
    Den mest fundamentale straffemetode blir stadig mindre brukt. Hvorfor er dødsstraff galt?
  • Er det Trumps feil?Er det Trumps feil?
    Thor Steinhovden har skrevet en lettlest bok om bakgrunnen for hvordan amerikansk politikk er blitt som den er idag.