Ukategorisert

Fjern alle reguleringene!

Dersom politikerne fjerner alle reguleringene, eller avvikler Helligdagsloven, får aktørene like konkurransevilkår.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) har avholdt møte med NHO Handel, Virke, Handel og Kontor, Rema 1000, Coop, SAMFO og NorgesGruppen om søndagsåpne butikker.

–For regjeringen har det vært viktig at bransjen kan konkurrere på like vilkår. Jeg tar med meg ønsket om en utredning om fremtidig lovgivning på dette området, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland, ifølge en pressemelding på Regjeringen.no.

Nei, politikerne kommer ikke til å prioritere frihet og eiendomsrettigheter. Dermed vil det i overskuelig framtid være ulike konkurransevilkår mellom aktører som kjemper om kundene.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?
    Bærekraftsmålene har vært omstridt i samfunnsdebatten. Hva er disse målene? Bør all form for fattigdom avskaffes? Hva med sult? Og hvordan er dette med helsetjenester? Første del i en artikkelserie på fire om FNs bærekraftsmål.
  • Storflyplassen som ble et kaosStorflyplassen som ble et kaos
    Byggingen av Berlins nye flyplass skulle bevise at offentlig sektor kunne takle store prosjekter bedre enn den private.
  • Ja til bompengerJa til bompenger
    Bompenger er en rettferdig måte å finansiere veier på.