Ukategorisert

Hatefulle ytringer bør være tillatt

Denne artikkelen er vanskelig å skrive. Det er vanskelig fordi det finnes lesere som tror Liberaleren eller liberalister støtter ufyselige ytringer.

Det gjør vi ikke! Vi mener mennesker bør behandle hverandre med respekt, uten at det er en fasit på hva som er respektabel behandling av mennesker.

Det som er klinkende klart for liberalister er at land bør godta ufyselige ytringer. Vi mener ytringsfriheten er mest verdifull når borgere kan ytre ufyselige meninger. Kun den private eiendomsretten bør eller skal begrense ytringsfriheten! Alle som er opptatte av den private eiendomsretten, vet dermed hvor vi vil sette grensen for ytringsfriheten.

Dømt
I dag ble det kjent at mannen som kalte Haddy N’jie «din frekke motbydelige halvape» ble dømt til 30 dagers betinget fengsel med to års prøvetid.

Haddy N’jie vil ovenfor NRK ikke kommentere dommen, men viser til sitt Facebook-innlegg.

— I dag møtte Christian Rosland i retten tiltalt for hatefulle ytringer mot meg. Der var politiet, ikke jeg, som valgte å opprette en anmeldelse. For meg har denne prosessen vært preget av gode ord, støtte og oppfølging. Det til tross for at jeg aldri har tatt meg nær av Roslands ord, for øvrig den første hatmeldingen jeg har fått skrevet på veggen min noensinne. Han representerer et veldig lite mindretall, skrev Haddy N’jie på Facebook.com 4. mai om ettermiddagen.

En liberal kamp mot ekstremisme
Venstre støtter Liberalerens syn på ytringsfrihet. På landsmøtet i 2015 vedtok partiet en uttalelse som angrep rasismeparagrafen og andre lover som hindrer ytringsfrihet. Ett av avsnittene i uttalelsen kunne vært skrevet av Liberalerens redaksjon eller andre liberalister som setter pris på åpen debatt.

–Venstre mener at ytringsfriheten bør utvides slik at ekstreme eller hatfulle ideer og fordommer kan utfordres i det offentlige rom, fremfor å forsvinne i en underskog av digitale bakfora. Den såkalte rasismeparagrafen og andre lover som hindrer ytringsfrihet bør fjernes, med unntak av lover som sanksjonerer mot konkrete trusler om vold, ifølge den vedtatte uttalelsen.

Dagens dom i Oslo tingrett viser at vi har et stykke igjen før vi kommer dit liberalister og Venstre vil. Politikere som snakker pent om full ytringsfrihet bør fjerne reguleringer som begrenser denne ekstremt viktige friheten.

0 0 vurdering
Vurdering
2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Unvalidate
Unvalidate
4 years ago

Grensen bør da gå ved Vold uansett hvilken årsak

Baltzersen
4 years ago

Jeg er sikker på at Solvik og jeg kunne komme frem til en fornuftig enighet om hva som er hatske (et bedre ord enn anglisismen «hatefull») ytringer. Jeg er også sikker på at jeg kan finne veldig mange som kan være enige om en fornuftig definisjon av hatske ytringer.

Vi har imidlertid allerede sett eksempler på utsklidninger. F.eks. har vi noen som mener at det å gi uttrykk for at det kun finnes to kjønn, er hatsk.

Deri ligger kanskje den største faren.