Notiser

Nedgang i statens inntekter

Statsregnskapet for 2015 viser samlede inntekter på 1227 milliarder kroner og utgifter på 1194 milliarder kroner. Inntektene har gått ned med 4 prosent sammenlignet med 2014, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Tags:

Mest lest

Arrangementer