Ukategorisert

Petroleumsnæringen betyr ekstremt mye for mange

Fra 2013 til 2015 ble sysselsettingen i petroleumsnæringen alene redusert med om lag 2 500 personer.

Det utgjør bare ti prosent av sysselsettingsnedgangen i alle næringer knyttet til petroleumsnæringen. Størstedelen av reduksjonen i sysselsetting knyttet til petroleumsnæringen skjedde altså i andre næringer. Det sier litt om hvor avhengig Norge og norske borgere er av olje og gass!

I 2013 var 232 000 sysselsatte i Norge knyttet til petroleumsnæringen, enten som ansatte i selve næringen eller tilknyttet leverandører eller underleverandører til næringen.

I løpet av to år var det en nedgang på 25 000 sysselsatte. De siste tallene fra Statistisk sentralbyrå fra 2015, viser at antall sysselsatte i petroleumsnæringen har falt til 207 000.

Det er reduserte investeringer i petroleumsnæringen som er årsaken til reduksjonen i antall sysselsatte.

Mest lest

Arrangementer