Ukategorisert

Vil opprette en personvernkommisjon for justissektoren

Venstre-representantene Trine Skei Grande og Iselin Nybø har fremmet et representantforslag om å opprette en personvernkommisjon for justissektoren.

Skei Grande og Nybø ønsker at Stortinget skal be presidentskapet fremme forslag til mandat og sammensetning for en kommisjon som skal utrede personvernets sårbarhet i justissektoren i en digital tidsalder, der kommisjonen ser helhetlig på behovet for, og effekten av, hjemler og tiltak som allerede er gjennomført, vurderer viktige prinsipper for personvern i justissektoren, og fremmer forslag til hvordan borgernes personvern kan styrkes i lys av de lovendringer som er innført de siste årene for å motarbeide terrorisme og annen kriminalitet.

–Overvåkning utfordrer det sosiale limet i samfunnet. Ikke bare kan omfattende overvåkning føre til en nedkjølende virkning (chilling effect) på debattklimaet og den frie utvekslingen av ideer, det kan også forvitre tilliten folk imellom, og tilliten folk har til myndighetene, har Venstre-representantene skrevet i dokumentet som er bakgrunnen for forslaget.

Forslaget og bakgrunnen for forslaget ligger på Stortinget.no.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?
    Bærekraftsmålene har vært omstridt i samfunnsdebatten. Hva er disse målene? Bør all form for fattigdom avskaffes? Hva med sult? Og hvordan er dette med helsetjenester? Første del i en artikkelserie på fire om FNs bærekraftsmål.
  • Et korrumpert monopolEt korrumpert monopol
    Norsk Tipping har skaffet seg et monopol på gambling i Norge gjennom "bestikkelser" av idrett og kultur.
  • Den merkelige historien om syndeskattDen merkelige historien om syndeskatt
    Dominic Frisby skriver om alt våre formyndere har forsøkt å skattlegge for å endre adferden vår.